Blog

Blog Kancelarii Adwokackiej


Czym jest i jak działa tajemnica adwokacka?

Czym jest i jak działa tajemnica adwokacka?

Zachowanie tajemnicy jest elementem prawidłowego funkcjonowania całego wymiaru sprawiedliwości i systemu ochrony prawnej w każdym demokratycznym państwie. Stanowi gwarancję praw i wolności obywatelskich, chroni dane osobowe i sferę prywatności człowieka, a także stoi na straży prawa do rzetelnego procesu. Tajemnica adwokacka jest więc istotna z punktu widzenia przestrzegania praw

Jak przekształcić spółkę cywilną w spółkę z o.o.?

Jak przekształcić spółkę cywilną w spółkę z o.o.?

Wielu przedsiębiorców rozpoczyna swoją działalność w ramach spółki cywilnej, która jest stosunkowo prostą formą, ponieważ wiąże się z niskimi kosztami wejścia na rynek i ograniczonymi obowiązkami księgowymi i prawnymi. Z czasem jednak ten rodzaj działalności może okazać się niewystarczający, a przede wszystkim obarczony zbyt dużym ryzykiem. Przekształcenie spółki

Na czym polega zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową?

Na czym polega zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową?

Blokada alkoholowa to specjalne urządzenie techniczne, które uniemożliwia uruchomienie pojazdu silnikowego i pojazdu szynowego w przypadku, gdy zawartość alkoholu w wydychanym przez kierowcę powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm³. Jest to narzędzie, które informuje o stanie trzeźwości kierowcy, a docelowo ma na celu ochronę bezpieczeństwa w komunikacji. Stosowanie

Czy na pełnoletnie dziecko przysługują alimenty?

Czy na pełnoletnie dziecko przysługują alimenty?

Zgodnie z art. 133 par. 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. W świetle obowiązującego prawa przesłanką do obowiązku alimentacyjnego nie jest wiek

Zasady podziału majątku po rozwodzie

Zasady podziału majątku po rozwodzie

Podział majątku po rozwodzie to nierzadko czasochłonny i skomplikowany proces, jeśli małżonkowie nie zdecydowali się zawrzeć umowy ustanawiającej między nimi rozdzielność majątkową (tzw. intercyza). Procedurę można przeprowadzić stosunkowo sprawnie, jeśli między panuje zgodność między stronami. Jeżeli jednak pojawia się konflikt, sprawa może mieć dłuższy

Różnice między rozwodem a separacją

Różnice między rozwodem a separacją

Kiedy relacje w małżeństwie przestają się układać i nie ma nadziei na ich poprawę, pojawia się pytanie, co dalej ze związkiem. Zasadniczo istnieją dwie podstawowe możliwości: separacja lub rozwód. Separacja zwykle poprzedza decyzję o rozwodzie. Można ją uznać za okres przejściowy, w którym małżonkowie mają czas zastanowienie się, czy faktycznie

Jak wygląda proces windykacji należności?

Jak wygląda proces windykacji należności?

Windykacja należności to w wielu przypadkach jedyny możliwy sposób na odzyskanie należności. Jest to złożony proces, który wymaga stosownego podejścia i wdrożenia czynności prawnych, które skutecznie skłonią dłużnika do spłacenia zobowiązania. Rozpoczyna się od łagodnych działań, polegających na przypomnieniu o zaległościach. Umiejętne postępowanie na tym etapie niejednokrotnie przynosi oczekiwane rezultaty. Jeżeli

Czy spadek można odrzucić?

Czy spadek można odrzucić?

Otrzymanie spadku nie zawsze oznacza korzyści materialne, gdyż może się okazać, że spadkodawca pozostawił po sobie długi. Zadłużenia zmarłego niestety przechodzą wraz ze spadkiem na spadkobiercę. W takich przypadkach najlepszym rozwiązaniem jest odrzucenie spadku. Jest to możliwe, jednak należy dopełnić kilku formalności.