Blog

Mobbing – co gdy pracodawca nie reaguje?

Mobbing – co gdy pracodawca nie reaguje?

Gdy ty lub twoi współpracownicy są narażeni na mobbing w miejscu pracy, należy zgłosić ten fakt pracodawcy. Następnie on ma obowiązek podjęcia stosownych kroków w celu niezwłocznego wyeliminowania tego zjawiska. Co w sytuacji, gdy przełożony nie reaguje na zgłoszone skargi? Jakie kroki należy wówczas podjąć?

Jak ustala się wysokość alimentów – co trzeba zawrzeć we wniosku?

Jak ustala się wysokość alimentów – co trzeba zawrzeć we wniosku?

Ustalenie wielkości alimentów jest jedną z ważniejszych czynności, jeżeli rodzice nie wychowują wspólnie swojego potomstwa. Alimenty są świadczeniem pieniężnym obejmującym nie tylko dzieci, ale także innych członków rodziny. Świadczenie to jest obligatoryjne i ma na celu dostarczenie środków pieniężnych pozwalających na utrzymanie. Wysokość alimentów nie jest odgórnie ustalona, warto więc poznać

Jak napisać pozew rozwodowy?

Jak napisać pozew rozwodowy?

Rozwód to sposób na zakończenie małżeństwa drogą orzeczenia sądowego. Żeby jednak tak się stało, do sądu musi wpłynąć pozew rozwodowy wystosowany przez jedno z małżonków. Jak jednak należy sformułować taki pozew i co powinno się w nim znaleźć?