Blog

Czy spadek można odrzucić?

Czy spadek można odrzucić?

Otrzymanie spadku nie zawsze oznacza korzyści materialne, gdyż może się okazać, że spadkodawca pozostawił po sobie długi. Zadłużenia zmarłego niestety przechodzą wraz ze spadkiem na spadkobiercę. W takich przypadkach najlepszym rozwiązaniem jest odrzucenie spadku. Jest to możliwe, jednak należy dopełnić

Jak napisać pozew rozwodowy?

Jak napisać pozew rozwodowy?

Rozwód to sposób na zakończenie małżeństwa drogą orzeczenia sądowego. Żeby jednak tak się stało, do sądu musi wpłynąć pozew rozwodowy wystosowany przez jedno z małżonków. Jak jednak należy sformułować taki pozew i co powinno się w nim znaleźć?