Blog

Blog - Strona 2


Czy spadek można odrzucić?

Czy spadek można odrzucić?

Otrzymanie spadku nie zawsze oznacza korzyści materialne, gdyż może się okazać, że spadkodawca pozostawił po sobie długi. Zadłużenia zmarłego niestety przechodzą wraz ze spadkiem na spadkobiercę. W takich przypadkach najlepszym rozwiązaniem jest odrzucenie spadku. Jest to możliwe, jednak należy dopełnić