Blog

Blog - Strona 2


Zasady podziału majątku po rozwodzie

Zasady podziału majątku po rozwodzie

Podział majątku po rozwodzie to nierzadko czasochłonny i skomplikowany proces, jeśli małżonkowie nie zdecydowali się zawrzeć umowy ustanawiającej między nimi rozdzielność majątkową (tzw. intercyza). Procedurę można przeprowadzić stosunkowo sprawnie, jeśli między panuje zgodność między stronami. Jeżeli jednak pojawia się konflikt,

Czy spadek można odrzucić?

Czy spadek można odrzucić?

Otrzymanie spadku nie zawsze oznacza korzyści materialne, gdyż może się okazać, że spadkodawca pozostawił po sobie długi. Zadłużenia zmarłego niestety przechodzą wraz ze spadkiem na spadkobiercę. W takich przypadkach najlepszym rozwiązaniem jest odrzucenie spadku. Jest to możliwe, jednak należy dopełnić