Majątek wspólny a majątek osobisty. Porównanie

Majątek wspólny a majątek osobisty. Porównanie

Rozwód to nie tylko rozstanie dwojga ludzi, ale także podział majątku nabytego w trakcie małżeństwa. Sprawy rozwodowe często skupiają się na ustaleniu, co należy do majątku wspólnego, a co do majątku osobistego. Warto zrozumieć różnice pomiędzy tymi dwoma rodzajami majątku oraz jak są one traktowane podczas rozwodów w Polsce.

Majątek wspólny – co to jest i jak jest dzielony?

Majątek wspólny to wszystko, co małżonkowie nabyli w trakcie trwania małżeństwa. Dotyczy to zarówno nieruchomości, jak i ruchomości, oszczędności czy długów. W przypadku spraw rozwodowych, majątek wspólny jest dzielony między małżonków na zasadzie połowy dla każdej ze stron. W praktyce oznacza to, że każdy z małżonków ma prawo do 50% wartości majątku wspólnego, niezależnie od tego, kto faktycznie zarabiał pieniądze czy dokonywał zakupów. Warto jednak pamiętać, że podział majątku może być inny niż 50/50, jeśli małżonkowie dojdą do porozumienia w tej kwestii lub sąd uzna, że taki podział jest niesprawiedliwy.

Majątek osobisty – co to jest i jak wpływa na sprawy rozwodowe?

Majątek osobisty to majątek, który każdy z małżonków posiadał przed zawarciem małżeństwa lub nabył w jego trakcie, ale nie z mocy ustawy przysługującej małżonkom. Przykładami takiego majątku mogą być spadki, darowizny czy przedmioty o szczególnym znaczeniu emocjonalnym. W przypadku spraw rozwodowych, majątek osobisty nie jest dzielony między małżonków, lecz pozostaje własnością tego, który go posiadał. Oznacza to, że jeśli jeden z małżonków posiadał np. dom przed zawarciem małżeństwa, nie musi się nim dzielić z drugim małżonkiem po rozwodzie.

Ustalanie granic majątku wspólnego i osobistego

W praktyce ustalenie, co należy do majątku wspólnego, a co do majątku osobistego, może być trudne i skomplikowane, zwłaszcza w przypadku spraw rozwodowych. W Toruniu nasza Kancelaria Adwokacka bardzo często wspiera Klientów, którzy potrzebują pomocy właśnie w tej dziedzinie. Wiele zależy od konkretnej sytuacji oraz umowy zawartej przez małżonków przed ślubem (np. intercyza). W przypadku wątpliwości warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach rozwodowych. Pomoże on ocenić sytuację i doradzić, jak najlepiej postępować w danej sytuacji. Warto również pamiętać, że sąd może zdecydować o podziale majątku inaczej niż wynika to z przepisów, jeśli uzna, że jest to konieczne ze względu na dobro małżonków lub ich dzieci.

Majątek wspólny a majątek osobisty. Porównanie