Mobbing – co gdy pracodawca nie reaguje?

Mobbing – co gdy pracodawca nie reaguje?

Gdy ty lub twoi współpracownicy są narażeni na mobbing w miejscu pracy, należy zgłosić ten fakt pracodawcy. Następnie on ma obowiązek podjęcia stosownych kroków w celu niezwłocznego wyeliminowania tego zjawiska. Co w sytuacji, gdy przełożony nie reaguje na zgłoszone skargi? Jakie kroki należy wówczas podjąć?

Odpowiedzialność pracodawcy za mobbing w miejscu pracy

Zgodnie z art. 943 § 2 Kodeksu pracy mobbing to: działania lub zachowania dotyczące

pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Jednocześnie art. 943 § 1. K.P. jednoznacznie wskazuje, że to pracodawca zobowiązany jest do przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy. Jest zobligowany do tego, aby podjąć stosowne kroki w celu przeciwdziałania mobbingowi, a tym bardziej jego reakcja jest konieczna, gdy otrzyma skargi o zaistnieniu niepokojących sytuacji — niezależnie od sprawcy szkodliwych działań.

Co zrobić, gdy pracodawca nie interweniuje, bagatelizuje lub odmawia pomocy?

Pracownik, który po zgłoszeniu mobbingu w miejscu pracy nie uzyskał stosownej reakcji ze strony pracodawcy, powinien szukać pomocy w Państwowej Inspekcji Pracy. Jest to instytucja, która z zasady powinna wspierać pracowników. Niestety kontrola inspektorów po złożonej skardze nie zawsze przynosi oczekiwane rezultaty.

Można wówczas zgłosić sprawę do związku zawodowego, który niejako z zasady powinien zabiegać o przestrzeganie praw pracownicy. Nawet jeśli reakcja związku nie przyniesie efektów, zgłoszona skarga może być użyta w sądzie przy dochodzeniu roszczeń od pracodawcy. Oprócz tego warto skierować się po pomoc do stowarzyszeń i organizacji antymobbingowych. Tam pracownik może jednak liczyć głównie na pomoc psychologiczną i doradztwo prawne.

Rozsądnym rozwiązaniem będzie skorzystanie z profesjonalnej pomocy kancelarii adwokackiej. Jest to szczególnie ważne, jeśli wszelkie podjęte dotychczas kroki nie przyniosły oczekiwanych rezultatów i pracownik zamierza dochodzić swoich praw przed sądem. Wsparcie w tym zakresie zapewnia nasza Kancelaria Adwokacka Wojciecha Wojciechowskiego.

Mobbing – co gdy pracodawca nie reaguje?