Obsługa prawna firm

Obsługa prawna firm – Toruń

Kancelaria adwokacka Wojciech Wojciechowski świadczy również usługi z zakresu obsługi prawnej firm. Jako że przepisy prawne zmieniają się bardzo dynamicznie, wiele spółek potrzebuje wsparcia przy sprawach związanych z ich codzienną działalnością. Oferuję zarówno pomoc doraźną, jak i stałą obsługę prawną przedsiębiorstwa. W jej ramach:

  • opracowuję oraz negocjuję umowy,
  • sporządzam opinie prawne,
  • opracowuję wewnętrzne dokumenty firmowe (między innymi regulaminy, zarządzenia i uchwały),
  • udzielam porad z zakresu Kodeksu Pracy,
  • przygotowuję dokumenty związane z zakładaniem spółek,
  • zajmuję się windykacją należności.

Oferuję również reprezentację przedsiębiorstwa przed sądem oraz organami administracyjnymi, a także instytucjami zajmującymi się sprawami pracowniczymi: ZUS, UOKiK, PUODO.

Obsługa przedsiębiorstw – ważne dokumenty prawne

Każda firma, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności, potrzebuje wielu dokumentów prawnych w celu spełnienia wszelkich wymogów formalno-prawnych oraz zapewnienia bezpieczeństwa swoim interesom. Niektóre z nich to m.in. umowy o pracę, umowy cywilnoprawne (np. umowy zlecenia, umowy o dzieło), statuty spółek czy regulaminy wewnętrzne. Takie dokumenty muszą być odpowiednio przygotowane i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, aby zagwarantować ochronę prawomocności działań firmy. Kancelarie prawnicze specjalizujące się w obsłudze prawnej firm pomagają swoim Klientom w różnych aspektach związanych z dokumentacją prawną – począwszy od analizy obecnej sytuacji prawnej, przez doradztwo w zakresie optymalnych rozwiązań, aż po przygotowanie i zawieranie umów czy reprezentowanie firmy przed organami administracyjnymi i sądowymi.

Umowy handlowe jak element obsługi prawnej firmy

Współpraca między firmami oraz podejmowanie różnorodnych inicjatyw gospodarczych często prowadzi do konieczności zawierania wielu umów handlowych. Mogą to być umowy kupna-sprzedaży, umowy o świadczenie usług umowy licencyjne czy umowy franczyzowe, a także inne formy współpracy oparte na wzajemnych korzyściach dla stron. Przygotowanie takich umów jest zadaniem złożonym, wymagającym znajomości prawa gospodarczego, handlowego, a czasem także międzynarodowego. Na życzenie moich Klientów przygotowuję umowy handlowe zgodnie z obowiązującym prawem, precyzyjnie określając prawa i obowiązki stron, a także zabezpieczając ich interesy. Oferuję również wsparcie w negocjacjach umów, aby firma mogła uzyskać jak najkorzystniejsze warunki współpracy.