0dszkodowania

Sprawy o odszkodowanie – Toruń

W przypadku wyrządzenia krzywdy przez osobę trzecią można ubiegać się o odszkodowanie. Kancelaria prowadzi sprawy o odszkodowanie, które najczęściej związane są z wypadkami komunikacyjnymi. Pomagam Klientom w przygotowaniu odpowiednich dokumentów oraz wniosków, a następnie reprezentuję poszkodowanych w trakcie postępowania. Prowadzę sprawy o odszkodowanie niezależnie od ich charakteru. Pomagam zarówno w przypadku szkody majątkowej, jak i osobowej. Bardzo często Klienci nie znają swoich praw, przez co mogą stracić szansę na wypłacenie odszkodowania. Chętnie odpowiem na wszystkie pytania i wytłumaczę niezrozumiałe kwestie.

Zadośćuczynienie

Osoby poszkodowane oraz członkowie ich rodzin mogą ubiegać się również o zadośćuczynienie. Jest to roszczenie przyznawane w razie wyrządzenia szkody niemajątkowej, czyli moralnej. Zasady przyznawania zadośćuczynienia określone są przez przepisy prawne. Kancelaria pomaga w uzyskaniu nie tylko odszkodowania, ale również zadośćuczynienia. Przygotuję odpowiednie pisma i sporządzę pozew, dzięki któremu Klient będzie mógł wystąpić do sądu z żądaniem zadośćuczynienia. W ramach działań kancelarii świadczymy obsługę prawną firm oraz pomoc przy zakładniu spółek.

Pomagam uzyskać odszkodowania i zadośćuczynienia związane z:

  • uszkodzeniem ciała,
  • śmiercią bliskiej osoby,
  • zniszczeniem mienia,
  • pogorszeniem się sytuacji życiowej przez śmierć bliskiej osoby.