Podział spadku Toruń

Podział spadku – Toruń

Spadek można odziedziczyć po zmarłej osobie na podstawie spisanego przez spadkodawcę testamentu bądź reguł ustawowego dziedziczenia. Testament nie jest konieczny do przeprowadzenia podziału spadku. Dokument okazuje się niezbędny, gdy spadkodawca chce ustanowić spadkobiercą osobę spoza rodziny lub gdy chce kogoś pominąć. Jeżeli testament nie zostanie spisany, stosuje się zasady zapisane w kodeksie cywilnym, czyli reguły ustawowego dziedziczenia. Określają one, kto ma prawo do otrzymania spadku. W pierwszej kolejności dziedziczą go dzieci bądź wnuki, a nawet prawnuki oraz małżonek. Jeśli spadkodawca nie miał potomstwa, to podział spadku następuje pomiędzy małżonkiem, rodzeństwem oraz rodzicami, jeśli jeszcze żyją. W dalszej kolejności spadek mogą dziedziczyć dziadkowie, a nawet wujowie, ciotki i pasierbowie. Jeżeli spadkodawca nie miał nikogo z tych osób, spadek przejmuje gmina bądź Skarb Państwa. Zasady dziedziczenia są niezmienne. Podział spadku może ulec zmianie jedynie w przypadku pozostawienia testamentu przez spadkodawcę. W ramach działań kancelarii świadczymy obsługę prawną firm oraz pomoc przy zakładaniu spółek.

Rola adwokata w procesie podziału spadku

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że podział majątku, będącego w posiadaniu zmarłego, nie zawsze jest prostą sprawą. Często dochodzi do sporów między spadkobiercami, a w szczególności dotyczą one wartości poszczególnych składników majątku oraz sposobu jego rozdzielenia. Moim zadaniem jest przygotowanie i wystąpienie z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku lub przeprowadzenie postępowania spadkowego przed sądem. Ponadto mogę prowadzić negocjacje między stronami konfliktu oraz pomóc w ustaleniu wartości majątku, na przykład poprzez skorzystanie z usług rzeczoznawcy majątkowego. Ważnym aspektem współpracy jest również wsparcie w zakresie interpretacji przepisów prawa oraz wyjaśnienie skomplikowanych kwestii prawnych.

To, jak przebiega proces podziału spadku, często zależy od stopnia skomplikowania sprawy. W przypadku spadków niewielkiej wartości oraz braku konfliktów między spadkobiercami podział może być przeprowadzony pokojowo, bez konieczności wniesienia sprawy do sądu. Jeśli jednak nie ma porozumienia pomiędzy spadkobiercami, sprawa najprawdopodobniej zostanie rozstrzygnięta przez sąd.

Podział spadku w przypadku przedsiębiorstwa rodzinnego

Sprawy dotyczące majątku będącego przedsiębiorstwem rodzinnym należą do szczególnie trudnych. W tej sytuacji oprócz kwestii materialnych należy również uwzględnić aspekt emocjonalny, który może wpłynąć na sposób podejmowania decyzji przez spadkobierców. W pierwszej kolejności pomagam moim Klientom w ocenie stanu prawnego przedsiębiorstwa oraz wyróżnieniu poszczególnych składników majątkowych. Dokonuję oceny wartości przedsiębiorstwa oraz, analizując jego strukturę organizacyjną, podpowiadam sposoby podziału spadku. Staram się również wspierać Klienta na etapie negocjacji z pozostałymi spadkobiercami oraz doradzać w sprawie możliwości i sposobów przekształcania przedsiębiorstwa rodzinnego. Ważnym aspektem tego typu spraw jest również pomoc prawna w przygotowaniu umów spadkowych, precyzujących warunki i zasady podziału, m.in. umowy dziedziczenia, umowy o wyłączeniu spadkobierców oraz umowy powiernicze.