Podział spadku Toruń

Podział spadku – Toruń

Spadek można odziedziczyć po zmarłej osobie na podstawie spisanego przez spadkodawcę testamentu bądź reguł ustawowego dziedziczenia. Testament nie jest konieczny do przeprowadzenia podziału spadku. Dokument okazuje się niezbędny, gdy spadkodawca chce ustanowić spadkobiercą osobę spoza rodziny lub gdy chce kogoś pominąć. Jeżeli testament nie zostanie spisany, stosuje się zasady zapisane w kodeksie cywilnym, czyli reguły ustawowego dziedziczenia. Określają one, kto ma prawo do otrzymania spadku. W pierwszej kolejności dziedziczą go dzieci bądź wnuki, a nawet prawnuki oraz małżonek. Jeśli spadkodawca nie miał potomstwa, to podział spadku następuje pomiędzy małżonkiem, rodzeństwem oraz rodzicami, jeśli jeszcze żyją. W dalszej kolejności spadek mogą dziedziczyć dziadkowie, a nawet wujowie, ciotki i pasierbowie. Jeżeli spadkodawca nie miał nikogo z tych osób, spadek przejmuje gmina bądź Skarb Państwa. Zasady dziedziczenia są niezmienne. Podział spadku może ulec zmianie jedynie w przypadku pozostawienia testamentu przez spadkodawcę. W ramach działań kancelarii świadczymy obsługę prawną firm oraz pomoc przy zakładaniu spółek.