Sprawy rozwodowe

Sprawy rozwodowe – Toruń

Oferuję pomoc w sprawach rozwodowych, które zazwyczaj przebiegają w nerwowej atmosferze. Pomagam naszym Klientom poczuć się pewniej i bezpieczniej. Dopełniam wszelkich formalności i przygotowuję potrzebne wnioski. Sporządzam nie tylko pozew rozwodowy, ale również inne dokumenty, m.in.:

  • pozew o separację,
  • wniosek o zniesienie separacji,
  • pozew o alimenty,
  • pozew o podział majątku.

Reprezentuję Klientów na sali sądowej, dbając o ich komfort i pozytywne zakończenie sprawy. Pomagam zrozumieć skomplikowane zagadnienia prawne i podpowiadam, jak zachowywać się w stosunku do małżonka. Pomoc adwokata w sprawach rozwodowych może okazać się niezbędna zwłaszcza wtedy, gdy małżonkowie są skłóceni, a drugiej stronie nie zależy na polubownym rozwiązaniu sprawy. Sąd może orzec rozwód bez orzekania winy, z winy jednego małżonka bądź z winy obu małżonków.

Podział majątku wspólnego

Zajmując się sprawami rozwodowymi, pomagam Klientom również w ustaleniu opieki nad dziećmi czy podziale majątku wspólnego. Podziału majątku przez małżonków można dokonać na dwa sposoby. Jeden z nich stanowi umowa zawierana pomiędzy stronami. W tym celu małżonkowie muszą sporządzić odpowiedni dokument, w którym podpiszą zgodę na polubowny podział majątku. Jeżeli któraś ze stron nie chce podpisać takiej umowy, podziału majątku wspólnego można dokonać za pośrednictwem sądu. W takiej sytuacji należy przygotować odpowiedni wniosek i złożyć go w trakcie postępowania rozwodowego. Sąd ustali wysokość udziałów w majątku na podstawie dotychczasowego nakładu pracy małżonków, a także ich wkładu w wychowywanie dzieci i prowadzenie gospodarstwa domowego. Niekiedy sąd bierze pod uwagę również zeznania świadków, które mogą pomóc w sprawiedliwym podziale majątku wspólnego czy podziale spadku.