Sprawy spadkowe

Sprawy spadkowe – Toruń

Kancelaria adwokacka prawnika Wojciecha Wojciechowskiego zajmuje się sprawami spadkowymi. Przeprowadzam sprawy związane z przyjęciem, podziałem oraz odrzuceniem spadku. Pomagam również dopełnić wszelkich formalności. Przygotowuję wnioski o stwierdzenie nabycia spadku, a także reprezentuję Klientów w postępowaniu sądowym. Pomagam w sprawach będących następstwem postępowania spadkowego. Moim Klientom zapewniam doradztwo w sprawach spadkowych. Pomoc adwokata może okazać się niezbędna, gdy Klient chce odrzucić spadek. Taka sytuacja najczęściej ma miejsce, gdy osoba zmarła pozostawiła długi, które przechodzą wraz ze spadkiem na spadkobiercę. Aby się ich pozbyć, nie należy przyjmować spadku. Kancelaria adwokacka pomoże w sporządzeniu odpowiedniego oświadczenia o odrzucenie spadku. Należy je przygotować nie później niż pół roku od śmierci spadkodawcy lub od momentu ujawnienia testamentu. W takiej sytuacji spadek przechodzi na zstępnych.

Unikanie sporów w sprawach spadkowych

Spory spadkowe to częsta przyczyna długotrwałych konfliktów między członkami rodziny, którzy zostają wplątani w żmudne procesy sądowe. Aby nie dopuścić do takiego scenariusza, oferuję pomoc w polubownym rozstrzygnięciu spraw związanych ze spadkiem. Aktywnie działam jako mediator między stronami sporu, pomagając wypracować rozwiązanie satysfakcjonujące dla wszystkich zainteresowanych. Prowadzone negocjacje dotyczą w szczególności podziału spadku oraz wyjaśnienia wszelkich niejasności związanych z prawem spadkowym. Doświadczenie w prowadzeniu mediacji pozwala mi na skuteczną komunikację między stronami oraz na identyfikację punktów spornych, a także proponowanie rozwiązań uwzględniających interesy wszystkich zainteresowanych. Ścisła współpraca może również zminimalizować ryzyko wystąpienia późniejszych sporów spadkowych, ponieważ uczestnicy procesu będą mieli zaufanie do osiągniętych porozumień, które zostały do tej pory wynegocjowane.

Formalności w sprawach spadkowych

Śmierć bliskiej osoby to trudne wydarzenie, które wiąże się także z koniecznością dopełnienia szeregu formalności. Przede wszystkim należy zgłosić zgon do odpowiedniego urzędu stanu cywilnego i uzyskać akt zgonu. Jako adwokat do spraw spadkowych pomogę Państwu następnie w prawidłowym przeprowadzeniu postępowania spadkowego. W tym zakresie oferuję doradztwo w kwestii wyboru formy przeprowadzenia postępowania spadkowego, które obejmuje postępowanie sądowe lub przyjęcie spadku. W przypadku postępowania sądowego pomagam w przygotowaniu odpowiednich dokumentów, takich jak wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, jak również reprezentuję Klientów przed sądem. Jeśli wymaga tego sytuacja, opracowuję umowę dotyczącą podziału majątku oraz uczestniczę w sprawie ewentualnego zachowku. Zajmuję się również regulowaniem spraw związanych z długami spadkowymi oraz zabezpieczaniem interesów spadkobierców. Wreszcie czuwam także nad prawidłowym sporządzeniem deklaracji podatkowej, uwzględniającej wszelkie ulgi czy zwolnienia.