Sprawy spadkowe

Sprawy spadkowe – Toruń

Kancelaria adwokacka prawnika Wojciecha Wojciechowskiego zajmuje się sprawami spadkowymi. Przeprowadzam sprawy związane z przyjęciem, podziałem oraz odrzuceniem spadku. Pomagam również dopełnić wszelkich formalności. Przygotowuję wnioski o stwierdzenie nabycia spadku, a także reprezentuję Klientów w postępowaniu sądowym. Pomagam w sprawach będących następstwem postępowania spadkowego. Moim Klientom zapewniam doradztwo w sprawach spadkowych. Pomoc adwokata może okazać się niezbędna, gdy Klient chce odrzucić spadek. Taka sytuacja najczęściej ma miejsce, gdy osoba zmarła pozostawiła długi, które przechodzą wraz ze spadkiem na spadkobiercę. Aby się ich pozbyć, nie należy przyjmować spadku. Kancelaria adwokacka pomoże w sporządzeniu odpowiedniego oświadczenia o odrzucenie spadku. Należy je przygotować nie później niż pół roku od śmierci spadkodawcy lub od momentu ujawnienia testamentu. W takiej sytuacji spadek przechodzi na zstępnych.

Jak wygląda podział spadku?

Spadek można odziedziczyć po zmarłej osobie na podstawie spisanego przez spadkodawcę testamentu bądź reguł ustawowego dziedziczenia. Testament nie jest konieczny do przeprowadzenia podziału spadku. Dokument okazuje się niezbędny, gdy spadkodawca chce ustanowić spadkobiercą osobę spoza rodziny lub gdy chce kogoś pominąć. Jeżeli testament nie zostanie spisany, stosuje się zasady zapisane w kodeksie cywilnym, czyli reguły ustawowego dziedziczenia. Określają one, kto ma prawo do otrzymania spadku. W pierwszej kolejności dziedziczą go dzieci bądź wnuki, a nawet prawnuki oraz małżonek. Jeśli spadkodawca nie miał potomstwa, to podział spadku następuje pomiędzy małżonkiem, rodzeństwem oraz rodzicami, jeśli jeszcze żyją. W dalszej kolejności spadek mogą dziedziczyć dziadkowie, a nawet wujowie, ciotki i pasierbowie. Jeżeli spadkodawca nie miał nikogo z tych osób, spadek przejmuje gmina bądź Skarb Państwa. Zasady dziedziczenia są niezmienne. Podział spadku może ulec zmianie jedynie w przypadku pozostawienia testamentu przez spadkodawcę. W ramach działań kancelarii świadczymy obsługę prawną firm oraz pomoc przy zakładaniu spółek.