Zakres usług

Sprawy rozwodowe, cywilne i karne – adwokat w Toruniu

Kancelaria adwokacka Wojciecha Wojciechowskiego od kilku lat świadczy w Toruniu kompleksowe usługi prawne, prowadząc m.in. sprawy cywilne, karne, z zakresu prawa pracy, spadkowe, czy też sprawy rozwodowe. Zapewniamy przygotowanie pozwu rozwodowego oraz reprezentację w przypadku wystąpienia o rozwód w Toruniu. Obsługa prawna firm to kolejna domena naszej działalności. Windykacje należności, sporządzanie projektów umów, udział w negocjacjach to jedynie fragment tego, co możemy zaproponować podmiotom gospodarczym pragnącym z nami współpracować. Poniżej przedstawiamy szczegółowy wykaz usług prawnych oferowanych przez kancelarię.

Kancelaria adwokacka Wojciecha Wojciechowskiego zajmuje się m.in.:

 • obroną w sprawach karnych, karno-skarbowych oraz w sprawach o wykroczenia, a także występowaniem w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego,
 • reprezentacją stron w postępowaniach sądowych w sprawach cywilnych i administracyjnych, w tym m.in. w sprawach:
 • spadkowych (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek),
 • rodzinnych (rozwód, separacja, alimenty, podział majątku wspólnego),
 • pracowniczych (uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, przywrócenie do pracy, odszkodowania z tytułu mobbingu, sprostowanie świadectwa pracy),
 • ubezpieczeniowych (odwołania od decyzji),
 • w postępowaniach dotyczących potwierdzenia obywatelstwa polskiego,
 • w sprawach związanych z dochodzeniem przez syndyków od członków SKOK roszczeń związanych z ich odpowiedzialnością za straty do podwójnej wysokości wpłaconych udziałów,
 • udzielaniem porad prawnych,
 • sporządzaniem opinii prawnych,
 • przygotowaniem pism procesowych,
 • kompleksową obsługą prawną firm, w tym m.in.:
 • tworzeniem spółek, oddziałów, przedstawicielstw, stowarzyszeń, fundacji,
 • łączeniem, podziałem oraz przekształcaniem spółek,
 • windykacją należności,
 • sporządzaniem projektów umów,
 • udziałem w negocjacjach,
 • restrukturyzacją przedsiębiorstw,
 • reprezentacją przed sądami oraz organami administracji publicznej wszystkich instancji.

W razie konieczności nasza kancelaria adwokacka w Toruniu współpracuje ze specjalistami z danej dziedziny oraz z innymi kancelariami prawniczymi na terenie całego kraju. W stałym kontakcie i bliskiej współpracy pozostajemy z kancelarią adwokata Marka Przybysza w Toruniu.