O kancelarii

O mnie

Nazywam się Wojciech Wojciechowski. Zawsze interesowałem się prawem, dlatego postanowiłem założyć własną Kancelarię adwokacką. Ukończyłem Wydział Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Wydział Historii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku Stosunki międzynarodowe. Aplikację adwokacką przy Okręgowej radzie Adwokackiej udało mi się rozpocząć w 2006 roku. Zakończyłem ją egzaminem adwokackim w roku 2010. Biegle posługuję się zarówno językiem angielskiego, jak i hiszpańskim, co potwierdzają zdane przeze mnie egzaminy: DELE, TELC, Legal English Certificate.

Praktyka adwokacka

Strony przyjmuję w Toruniu przy ulicy Mikołaja Kopernika 35/37 lok. 2, świadcząc kompleksowe usługi zarówno dla Klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstw. Zapewniam kompleksową obsługę prawną firm. Współpraca z różnorodnymi podmiotami gospodarczymi daje możliwość nieustannego rozwoju na kanwie różnych gałęzi prawa. Cechuje mnie pełna dyspozycyjność oraz indywidualne podejście do Klienta. Moim celem jest zapewnienie bezpieczeństwa prawnego w sprawach o rozmaitym charakterze – spadkowych, rozwodowych czy biznesowych. Podejmuję się aktywności w sprawach cywilnych oraz karnych.

Współpraca w zakresie pomocy prawnej

Moją kancelarię znajdą Państwo nieopodal Starego Rynku w Toruniu – w najbardziej reprezentatywnej dzielnicy miasta. Oferuję obsługę w języku polskim, angielskim i hiszpańskim. Reprezentuję Klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz organami administracyjnymi i urzędami. Sporządzam pisma procesowe, a także opinie prawne. Zajmuję się również tworzeniem i analizowaniem umów różnego typu. W razie potrzeby biorę udział w negocjacjach, udzielam porad i konsultacji prawnych, a także zapewniam zastępstwo procesowe w postępowaniach. Dążę do polubownego rozwiązywania wszelkich sporów, niezależnie od ich charakteru. Zapraszam do zapoznania się z pełną ofertą moich usług.