Sprawy rozwodowe

Sprawy rozwodowe – Toruń

Oferuję pomoc w sprawach rozwodowych, które zazwyczaj przebiegają w nerwowej atmosferze. Pomagam naszym Klientom poczuć się pewniej i bezpieczniej. Dopełniam wszelkich formalności i przygotowuję potrzebne wnioski. Sporządzam nie tylko pozew rozwodowy, ale również inne dokumenty, m.in.:

  • pozew o separację,
  • wniosek o zniesienie separacji,
  • pozew o alimenty,
  • pozew o podział majątku.

Reprezentuję Klientów na sali sądowej, dbając o ich komfort i jak najkorzystniejsze zakończenie sprawy. Pomagam zrozumieć skomplikowane zagadnienia prawne i podpowiadam, jak zachowywać się w stosunku do małżonka. Pomoc adwokata w sprawach rozwodowych może okazać się niezbędna zwłaszcza wtedy, gdy małżonkowie są skłóceni, a drugiej stronie nie zależy na polubownym rozwiązaniu sprawy. Sąd może orzec rozwód bez orzekania winy, z winy jednego małżonka bądź z winy obu małżonków.

Przygotowanie pozwu rozwodowego

Pozew rozwodowy jest dokumentem, który daje początek postępowaniu sądowemu mającemu na celu rozwiązanie małżeństwa. Zawarte w nim informacje mają kluczowe znaczenie dla dalszego przebiegu sprawy. Przede wszystkim pozew powinien obejmować dane osobowe małżonków, takie jak imiona, nazwiska, adresy zamieszkania oraz numer PESEL. W dokumencie tym należy też opisać historię związku – od czasu zawarcia małżeństwa, przez okres wspólnego pożycia aż do chwili rozłąki. Ważnym elementem pozwu jest przedstawienie przyczyn rozkładu pożycia małżeńskiego. To właśnie na podstawie tych informacji sąd oceni, czy małżeństwo uległo trwałemu i zupełnemu rozkładowi, co jest przesłanką do orzeczenia rozwodu.

W pozwie rozwodowym istotne jest także opisanie sytuacji majątkowej małżonków oraz podjęcie próby uregulowania spraw związanych z podziałem majątku wspólnego. Dotyczy to m.in. nieruchomości, ruchomości oraz wszelkich innych aktywów. Jeśli w trakcie trwania małżeństwa małżonkowie doczekali się dzieci, pozew powinien zawierać propozycję dotyczącą przyszłego opiekuńczo-wychowawczego ustroju. W tym miejscu warto poruszyć kwestię alimentów, czyli świadczeń mających na celu zapewnienie utrzymania dzieciom po rozwiązaniu małżeństwa.

Rozwód a dzieci

Rozwód to zawsze trudne wydarzenie, nie tylko dla małżonków decydujących się na rozwiązanie małżeństwa, ale przede wszystkim dla ich dzieci. Sytuacja taka może być dla nich traumatyczna i znacząco wpłynąć na ich późniejsze życie. Przede wszystkim warto pamiętać, że rozwód nie oznacza zakończenia roli rodzica – zarówno matka, jak i ojciec nadal mają obowiązek dbać o dobrostan swoich dzieci. W praktyce oznacza to, że warto unikać sytuacji, w których dzieci stają się zakładnikami konfliktu między rodzicami. Ważnym aspektem opieki nad dzieckiem po rozwodzie jest kwestia alimentów. Należy pamiętać, że obowiązek łożenia na utrzymanie dziecka ciąży na obojgu rodziców, niezależnie od tego, kto sprawuje nad nim opiekę. Obowiązek alimentacyjny wynika z przepisów prawa rodzinnego i ma na celu zagwarantowanie dzieciom odpowiedniego poziomu życia.