Zakładanie Spółek

Zakładanie spółek – Toruń

Zakładanie spółek często wydaje się skomplikowane dla osób, które dopiero myślą o własnym biznesie. W takiej sytuacji można skorzystać z pomocy kancelarii adwokackiej. Prawnik odpowie na pytania, wyjaśni niezrozumiałe pojęcia i podpowie, jaki rodzaj spółki będzie najkorzystniejszy dla Klienta. Wyróżnia się kilka rodzajów spółek, które można założyć w Polsce:

  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • spółka akcyjna,
  • spółka jawna,
  • spółka komandytowa,
  • spółka komandytowo-akcyjna,
  • spółka partnerska,
  • spółka cywilna.

Zajmuję się nie tylko zakładaniem spółek, ale również ich przekształcaniem i likwidowaniem. Klientom zapewniam doradztwo prawne na każdym etapie zakładania spółki. Oferuję również w pomoc dla przedsiębiorców, którzy prowadzą już własny biznes. Pomagam przeprowadzić proces windykacji należności sprawy o odszkodowanie i przygotowuję różne dokumenty firmowe.

Rejestracja zakładanych spółek

Po zdecydowaniu, jakiego rodzaju będzie spółka, należy sporządzić odpowiednie dokumenty. Wśród nich znajdują się umowy dla wspólników, które powinny określać zakres obowiązków wspólników, potrzeby oraz cele spółki. W ramach wsparcia w założeniu spółki pomagam w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do podpisania umowy u notariusza. Ponadto zajmuję się rejestracją spółek w:

  • Rejestrze przedsiębiorców,
  • Urzędzie Skarbowym,
  • Głównym Urzędzie Statycznym,
  • Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Zakładanie spółek wiąże się z koniecznością uwzględnienia wielu aspektów prawnych i organizacyjnych. Dbałość o aspekty prawne zapewnia Klientom bezpieczeństwo prowadzenia działalności oraz minimalizuje ryzyko konfliktów w przyszłości.

Umowa przy zakładaniu spółki

Jednym z kluczowych elementów procesu zakładania spółki jest odpowiednio przygotowana umowa spółki. To właśnie w tym dokumencie zawarte są najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania spółki oraz określone są prawa i obowiązki jej wspólników. Umowa powinna zawierać przede wszystkim dane dotyczące firmy, takie jak jej nazwa, siedziba, przedmiot działalności czy forma prawna. Ważnym zagadnieniem są również sprawy finansowe, w tym wysokość kapitału zakładowego oraz wkładów poszczególnych wspólników.

Ponadto w umowie spółki powinny znaleźć się zapisy dotyczące funkcjonowania organów spółki, jak zarząd, rada nadzorcza czy zgromadzenie wspólników. Należy również uregulować kwestie związane z podziałem zysków i pokrywaniem ewentualnych strat oraz określić sposób reprezentacji spółki na zewnątrz. Warto również zawrzeć postanowienia dotyczące ewentualnych zmian w strukturze spółki, np. wyjścia czy dołączenia nowych wspólników, a także wszelkie inne istotne dla funkcjonowania spółki regulacje, takie jak np. sprawy spadkowe czy rozwiązanie spółki.