Co robić jeśli ubezpieczyciel nie wypłaca odszkodowania?

Co robić jeśli ubezpieczyciel nie wypłaca odszkodowania?

Podczas próby zgłoszenia roszczenia z polisy ubezpieczeniowej może się okazać, że ubezpieczyciel odrzuci roszczenie lub nie wypłaci pełnej kwoty, o którą się ubiegasz. Sprawdźmy, z jakiego powodu może podjąć taką decyzję i co zrobić, aby uzyskać odszkodowanie.

Dlaczego ubezpieczyciel może odrzucić roszczenie?

Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania z kilku powodów:

  • polisa nie obowiązywała w chwili wypadku lub zaistniałej sytuacji losowej,
  • polisa jest nieważna, ponieważ Ubezpieczony nie powiedział prawdy podczas składania wniosku o ubezpieczenie lub nie ujawnił czegoś, co może mieć wpływ na wysokość roszczenia,
  • polisa jest nieważna, ponieważ Ubezpieczony celowo lub nieostrożnie zataił informacje lub wprowadził w błąd swoich ubezpieczycieli,
  • przedmiot wypadku nie jest objęty polisą. To najczęstsze powody odmowy wypłaty odszkodowania, ale zdarza się, że w polisie znajduje się klauzula wykluczająca, co oznacza, że ​​nie można ubiegać się o odszkodowanie za to, co się stał.

Wykupiona polisa i brak odszkodowania – co teraz?

Zdarza się, że polisa obejmuje określone sytuacje i wypadki, ale mimo wszystko Ubezpieczyciel odmawia jej wypłacenia. W takim przypadku możliwą przyczyną jest przegapienie niektórych rat składki lub nieprawidłowe przeprowadzenie procesu reklamacyjnego. W każdym przypadku ubezpieczyciel musi podać powód odmowy wypłaty odszkodowania. Klient w takim przypadku powinien dokładnie sprawdzić szczegóły swojej polisy, aby upewnić się, że ich decyzja jest uzasadniona.
Jeśli Ubezpieczony uważa, że ubezpieczyciel odrzuca roszczenie bezzasadnie, możesz spróbować z nim negocjować. Jeśli Ubezpieczony nadal nie jest zadowolony ze sposobu rozpatrzenia roszczenia, może złożyć skargę, korzystając z procedury reklamacyjnej. W każdym przypadku warto jest podjąć trud określenia przyczyn odmowy wypłaty – to działanie, które może doprowadzić do pomyślnego rozstrzygnięcia sprawy i wypłaty odszkodowania choćby w minimalnej kwocie.

Co robić jeśli ubezpieczyciel nie wypłaca odszkodowania?